måndag 14 november 2011

Kanske värre..?


Det var då stockholmaren som läser i tidningen att det var enfritidsstuga till salu upp i Norrland. Eftersom han älskar den norrländskanaturen så ringer han upp den nuvarande ägaren.
Han får en målande beskrivning aven välbyggd stuga i en underskön natur.
Men som han är allergisk mot myggbett, så frågar han också om det finns mycket myggor där stuganligger och får ett nekande svar - inga myggor. Han nöjer sig förtillfället.
Några dagar senare kan han ändå inte släppa det här med myggorna utanringer upp igen och frågar omdet är 100 % säkert att det inte finnsnågra mygg - och han får samma nekande svar.
Man bestämmer attstockholmaren ska komma upp och titta på stugan.
När stockholmaren kommer upp till Norrland blir han alldeles betagen, men så är det så det här med myggen...
Ägaren börjar tappa tålamodet och ger stockholmaren ett erbjudande:
"Jag ska åka in till staden och handla nu på förmiddagen. Innan jag åker till stan binder jag fast dig vid flaggstången spritt språngande naken och om du har fått ett endaste myggbett när jag kommer tillbaka så lovarjag dig att du får stugan gratis."
Det här går stockholmaren med på. Han binds fast vid flaggstången och ägaren åker till stan.
När han återkommer så ser han stockholmaren hänga i repen vid flaggstången, alldeles grå i ansiktet och helt slut.
Herregud, skriker han, fanns det ändå myggor här!!! och rusar fram till stockholmaren som svagt stönar:
Nej, inga mygg, men den där jävla kalven - har den ingen mamma?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar